Aktualności

Rok szkolny 2019/2020 już rozpoczęty!

„Czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy”

2 września 2019 r. na placu szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. odbył się uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny.

Ciepłymi słowami całą społeczność uczniowską oraz Starostę Ząbkowickiego Pana Romana Festera i Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Dominika przywitała Przewodnicząca Szkoły Paulina Semeniuk, która następnie poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Pawłowskiego.

Pan Dyrektor szczególnie przywitał uczniów klas pierwszych, zarówno absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Zachęcił, by w nowej szkole otwierali się na nowe znajomości, przyjaźnie, by budowali dobre relacje z kolegami i nauczycielami, ponieważ szkoła to miejsce dialogu i współpracy.

Wszystkim uczniom Pan Dyrektor życzył, by szkoła stała się dla nich miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym, aby priorytetem stało się osiągniecie jak najwyższych wyników w nauce i rozwijanie własnych zainteresowań. Galeria zdjęć 

 

Nauczycielom Pan Dyrektor życzył spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a pracownikom administracji i obsługi wiele wytrwałości.

W przemówieniu Pan Dyrektor nawiązał także do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślił, że świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności, narodowej wrażliwości i sposobu postrzegania świata. Poległym w czasie tak tragicznego wydarzenia należy się bezwzględny szacunek i pamięć.

Następnie głos zabrał Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester. Pogratulował uczniom dobrego wyboru szkoły z tradycjami, realizującej z sukcesem liczne projekty zawodowe. Życzył pomyślnego roku nauki, osiągnięć w nauce oraz zespołowej realizacji wyznaczonych szkolnych celów. W przemowie podkreślono, że w przeciwieństwie do uczniów z roku 1939, współczesna młodzież rozpoczyna kolejny nowy rok szkolny w czasach pokoju. Należy więc ten czas docenić i właściwie wykorzystać.

Ostatni punkt apelu dotyczył przedstawienia uczniom klas pierwszych przez panią Wicedyrektor Lucynę Gabory wychowawców i wykonania pierwszego wspólnego zdjęcia z nowymi koleżankami i kolegami.