Aktualności

W daleką podróż zabrał Cię Bóg nasz przyjacielu

"Na odejście bliskich nie można się przygotować.

Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie
w porę – za szybko.

Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból.

Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia.”

W jakże trudnych dla nas wszystkich czasach żegnamy dzisiaj z głębokim żalem i pogrążeni w smutku wspaniałego człowieka, naszego przyjaciela, kolegę, a przede wszystkim wieloletniego nauczyciela i wychowawcę Zespołu Szkół Zawodowych na Wrocławskiej śp. Władysława Tokaruka, dla większości z nas – naszego Władzia.

Swoją pracę w szkole na Wrocławskiej rozpoczął w 1962r. i związany był zawodowo z nią przez 50lat. Najpierw jako nauczyciel zawodu, potem nauczyciel przysposobienia obronnego, uczył także elementów prawa oraz podstaw psychologii pracy w szkole dla dorosłych. Był również pedagogiem szkolnym. Przez wiele lat pracował jako kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich.

Wspaniały nauczyciel. Dał się poznać jako dobry wychowawca i kompetentny pedagog, nauczyciel o szerokiej wiedzy w różnych dziedzinach, przychylny wychowankom, rozumiejący ich problemy. Potrafił uczniów zarazić swoimi pasjami. Skutecznie zachęcał ich do pracy w drużynach harcerskich (sam był harcmistrzem). Współorganizował oraz był komendantem wielu niezapomnianych
i wspaniałych obozów harcerskich.

W latach 70-tych i 80-tych młodzież pod kierunkiem Władka osiągała wspaniałe wyniki na Dolnym Śląsku w tzw. Manewrach Techniczno – Obronnych, natomiast prowadzona przez niego drużyna ratownicza dotarła do Mistrzostw Europy w Austrii. Jedną z jego pasji było strzelectwo. Dzięki dobrej współpracy z ówczesna Jednostką Wojskową wielu uczniów naszej szkoły poznało tajniki dobrego strzelania, a drużyny strzeleckie osiągały czołowe miejsca w wielu zawodach strzeleckich.  

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną Kuratora Oświaty oraz wielokrotnie Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Będziemy pamiętać o jego rozwadze pedagogicznej, cierpliwości i życzliwości dla każdej osoby, którą spotkał na swojej drodze. Życiowy optymizm, pogoda ducha, a także kultura osobista oraz skromność były dla nas zawsze przykładem postawy dobrego człowieka i pedagoga.  

Dom Państwa Tokaruków był zawsze otwarty dla wszystkich.  Wspólnie z żoną Alą otoczyli niesamowitą opieką oraz wielką miłością swojego jedynego syna Andrzeja. Nadszedł czas, w którym Władek musiał także otoczyć szczególną opieką swoją ciężko chorą żonę, która po kilku latach przegrała walkę z chorobą. Niestety dzisiaj Ty też przegrałeś tę walkę.   

Był człowiekiem o wielu zainteresowaniach i pasjach, jednocześnie wielkim społecznikiem. Między innymi przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Rejonowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża (odznaczony honorowym srebrnym i złotym krzyżem PCK), działał w Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ząbkowicach Śląskich. Był jednym z założycieli
i długoletnim Prezesem Ząbkowickiego Klubu Karate DO, który to klub do dzisiaj ma ogromne osiągnięcia sportowe. Jednak szczególną pasją Władka były tajniki medycyny niekonwencjonalnej. Interesował się homeopatią oraz bioenergoterapią. Posiadał ogromną wiedzę w tym zakresie, którą z powodzeniem wykorzystywał pomagając innym.     

Chciałoby się powiedzieć jeszcze bardzo wiele, jednak brakuje słów, które w pełni wyraziłyby nasz dzisiejszy smutek, a jednocześnie oddałyby naszą wdzięczność za Twoją obecność Władku wśród nas.

Drogi Władku, jesteś i pozostaniesz w murach szkoły na Wrocławskiej, bo żyjesz w sercach i pamięci swoich wychowanków, koleżanek i kolegów.

Żegnamy Cię dzisiaj w wielkim żalu.

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg,

Jedną nadzieję nam dając,

Że kiedyś przekroczą też niebios próg,

Ci, którzy tutaj w bólu zostali.”

Składamy wyrazy głębokiego współczucia synowi Andrzejowi i całej rodzinie pogrążonej w smutku.

Drogi Władku spoczywaj w pokoju.