Aktualności

Święto Edukacji Narodowej

2018 2019 akademia„Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a uczeń wejść już musi sam w dorosłe życie”

12 października, o godz. 12.00 w szkolnej auli rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięły udział władze Powiatu Ząbkowickiego, dyrektorzy podległych im placówek, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie.

W swoim przemówieniu dyrektor naszej szkoły, Pan Ryszard Pawłowski powitał serdecznie przybyłych na spotkanie i życzył im wielu sukcesów zawodowych i osobistych, wytrwałości w realizowaniu celów oraz uśmiechu każdego dnia. Z kolei Pan Starosta Roman Fester pogratulował placówkom z naszego powiatu znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, w tym bardzo dobrych wyników uczniów z egzaminu maturalnego i zawodowego. Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród Starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom.Galeria zdjęć

 

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Agnieszki Chłopaś, p. Julity Kasprowicz, p. Anny Magnowskiej i p. Krzysztofa Krakowiaka. W inscenizacji pięknie wybrzmiały refleksje dotyczące wyjątkowości powołania nauczycielskiego. Jedna z nich opisywała pedagogów jako osoby starające się zawsze widzieć więcej niż tylko twarze swoich wychowanków. Uczący dążą do tego, aby zobaczyć ich dusze, bronić uczniów przed swoim wpływem, za to zachęcać do wiary w siebie. W pamięci uczestników uroczystości na długo pozostaną słowa mówiące o tym, że aby dobrze uczyć, trzeba wierzyć w to, czego się uczy, i w tych, których się uczy. W dobie upadku autorytetów i zapominania o wartościach warto wciąż na nowo odkrywać sens prawdziwej tolerancji, wolności, miłości i tworzenia wspólnoty.

Autorzy inscenizacji trafnie połączyli tematykę szkolną ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przypominając nam, że współczesny patriotyzm opiera się przede wszystkim na zasadzie bycia dobrym obywatelem, sumiennego wypełniania swoich obowiązków względem narodu, szanowania symboli narodowych i drugiego człowieka. Całość przedstawienia stanowiło harmonijne połączenie żywego słowa, śpiewu, różnorodnej muzyki, wyrazistego ruchu scenicznego i prezentacji multimedialnej.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum gastronomicznego. Miłym akcentem było również wręczenie przez uczniów kwiatów uczestnikom uroczystości i zrobienie pamiątkowych zdjęć. Warto podkreślić, że w spotkaniu brali udział emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, których obecność potwierdza, że stanowimy szkolną wspólnotę opartą na przyjaźni i pięknej tradycji.