Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia 2017 – Konferencja Powiatowa

W konferencja zdrowotna 2017dniu 7 kwietnia 2017 roku w szkolnej auli Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich odbyła się VI Powiatowa Konferencja Zdrowotna, obchodzona w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Hasłem  spotkania było „Depresja-porozmawiajmy o niej”, a celem zwiększenie wiedzy o depresji i jej poważnych następstwach oraz podjęcie konkretnych działań w walce z chorobą, które obejmują zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na depresję.Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.  Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Dyrektor PSSE Krystyna Szymańska, przedstawiciele policji, dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie szkół powiatu. Galeria zdjęć

Młodzież przygotowała i przedstawiła w ciekawych i niekiedy niekonwencjonalnych formach wiele prezentacji dotyczących problemu depresji:

1.       Twarze depresji – Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – opiekun Małgorzata Habaj-Hawryluk

2.       Depresja poporodowa –   Liceum Ogólnokształcące z Ząbkowic Śląskich – opiekun pani Aneta  Szaczkowska 

3.       Depresja i lęki – choroby naszych czasów –  Gimnazjum przy Zespole Szkół Samorządowych z Henrykowa  - opiekun pani Magdalena Masłowska-Wójtowicz

4.       Pokonać lęki i fobie –  Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych z  Ziębic – opiekun pani Danuta Wojciechowska 

5.       Anoreksja – choroba XXI wieku –  Gimnazjum z  Ziębic – opiekun pani  Małgorzata  Dąbrowska 

6.       Depresja i jej następstwa –  Gimnazjum nr 2 z Ząbkowic Śląskich  - pani Mariola  Pomykała 

7.     Depresja – choroba XXI wieku –  Ośrodek Szkolenia  i  Wychowania w  Ząbkowicach  Śląskich – opiekun pani Anna  Zawłocka

8.      Przyczyny i skutki depresji –  Gimnazjum przy  Zespole  Szkół  Samorządowych   z  Ciepłowód 

9.      Siła depresji – dlaczego warto wybrać życie-  Gimnazjum z  Budzowa- opiekun pani  Magdalena  Gąsowska

Nad całością imprezy czuwał szkolny zespół programu Szkoła Promująca Zdrowie Anna Kudryńska, Anna Wilk, Anna Kułaczkowska-Chopcian, Małgorzata Habaj-Hawryluk.